Till innehåll på sidan

Om oss

Center for Industrial and Applied Mathematics (CIAM) är ett strategiskt center placerat under skolan för teknikvetenskap på KTH med en initial 5 års finansiering av Stiftelsen för Strategisk Forskning. CIAM har medarbetare från institutionen för matematik (avdelningarna matematik, matematisk statistik och optimeringslära & systemteori) på skolan för teknikvetenskap samt från numerisk analys, teoretisk datalogi och beräkningsbiologi på skolan för datavetenskap och kommunikation. CIAM har tillgång till en mycket bred forksningskompetens från matematik och beräkningsvetenskaperna med spjutspetskompetens inom en rad kärnområden. Verksamheten fokuserar på att utveckla de tillämpningsbara delarna av modern matematik till vilken den rena matematiken, representerad av kärnämnena, utgör en grundplåt.

Innehållsansvarig:ozan.oktem@kth.se
Tillhör: CIAM - Center for Industrial and Applied Mathematics
Senast ändrad: 2012-01-18