Vision & misson

Vision

Vår vision är att agera som katalysator för integration av modern matematik och dess tillämpning inom akademi, industri och samhället i stort.

Mission

CIAMs mission är att skapa en brygga mellan matematik och industriella tillämpningar genom att

  • Samarbeta med industrin i utvecklingen av ny matematik relevant för tillämpningar
  • Utbilda en ny generation av matematiker med en djup förståelse av och med erfarenhet av tillämpad matematik
  • Utveckla ett aktivt och varaktigt nätverk mellan akademiska och industriella aktörer

Forskningsprogrammet drivs av problemställningar och utförs i samarbete med industriella partners. Intressanta matematiska problem av relevans för industrin identifieras för forskning och utbildning.

Till sidans topp