Till innehåll på sidan

Ulf Jönsson, 48 år, har avlidit

Ulf Jönsson, 48 år, Solna, har avlidit. Hans närmaste är sambon Candice Weir, föräldrarna Tore och Essy samt brodern Mats med fru.

Ulf var verksam som professor i optimeringslära och systemteori vid KTH och var mitt uppe i en mycket framgångsrik akademisk karriär då han alltför tidigt rycktes bort i akut leukemi, på sin 48-årsdag.

Ulf föddes i Barsebäck 1963 och blev civilingenjör i elektroteknik vid Lunds tekniska högskola 1989. Under ett år som utbytesstudent vid University of California Santa Barbara väcktes hans intresse för forskarstudier och han blev teknologie doktor i reglerteknik vid Lunds universitet 1996.

Efter postdoktoranställningar vid topp­universiteten California Institute of Technology (Caltech) och Massachusetts Institute of Technology (MIT), återvände han med värdefulla erfarenheter till Sverige och KTH, där han genom skicklighet i forskning och undervisning steg i graderna och förra året blev utnämnd till professor.

Ulf gjorde viktiga forskningsinsatser inom skilda områden av reglerteorin och angränsande områden. Särskilt uppmärksammade är hans bidrag för att hantera osäkerhet och olinjäriteter vid styrning av komplexa tekniska system.

Han hade omfattande redaktörsuppdrag i samtliga tre ledande tidskrifter inom området, nämligen IEEE Transactions on Automatic Control, Automatica och SIAM Journal on Control and Optimization, vilket var ett erkännande av hans stora forskningsskicklighet och vetenskapliga integritet.

Hans vitt utbredda internationella kontaktnät är också ett resultat av Ulfs mångsidiga kvaliteter. Han var en person som alltid satte sina studenter i centrum, och gav dem mycket stort stöd och uppmuntran.

Ulf var en ödmjuk och genuint generös person. Med humor och självdistans delade han gärna med sig av sina upptäckter, såväl inom forskningen som inom sina fritidsintressen musik, resor och sport. Genom hans bortgång har vi förlorat en utomordentligt värdefull kollega och vän.

Anders Forsgren, KTH

Xiaoming Hu, KTH ,

Anders Lindquist, KTH

Anders Rantzer, LT

Krister Svanberg, KTH

Innehållsansvarig:ozan.oktem@kth.se
Tillhör: CIAM - Center for Industrial and Applied Mathematics
Senast ändrad: 2012-01-18