Till innehåll på sidan

Forskningsgrupper

Forskningsverksamheten på CIAM är organiserad i forskargrupper.

Analys

Michael Benedicks
Jens Hoppe
Pär Kurlberg
Ari Laptev
Jan-Olov Strömberg
Ozan Öktem

Diskret matematik

Anders Björner
Sandra Di Rocco
Svante Linusson

Numerisk analys

Björn Engquist
Katarina Gustavsson
Johan Hoffman
Gunilla Kreiss
Olof Runborg
Anders Szepessy
Anna-Karin Tornberg

Optimering och systemteori

Christopher Byrnes
Per Enqvist
Anders Forsgren
Per-Olof Gutman
Xiaoming Hu
Anders Lindquist

Teoretisk datalogi

Johan Håstad
Jens Lagergren

Matematisk statistik och finansmatematik

Tomas Björk
Boualem Djehiche
Henrik Hult
Timo Koski
Filip Lindskog

Beräkningsbiologi och biostatistik

Timo Koski
Jens Lagergren

Innehållsansvarig:ozan.oktem@kth.se
Tillhör: CIAM - Center for Industrial and Applied Mathematics
Senast ändrad: 2012-01-18